Spotkanie studentów z przedstawicielami władz

 

Sprawozdanie ze spotkania studentów studiów dziennych kampusu sądeckiego z władzami uczelni:

 

1.Dlaczego ciągle pojawiają się problemy ze stypendiami i dlaczego mamy 8 rat, zamiast 9.

(Odpowiedzi na to pytanie w imieniu pana mgr Filipa Starzeckiego (Komisja Stypendialna) udzielił pan mgr Tadeusz Węgrzyński)

Zaległe stypendia zostały wypłacone. WSB-NLU nie ponosi winy za opóźnienia w wypłatach, które są spowodowane terminem wypłacania kolejnych transzy przez Ministerstwo. W sprawie ilości rat, w których wypłacane jest stypendium prawo o szkolnictwie wyższym mówi, że stypendium może być wypłacane maksymalnie w 10 ratach. Stypendium, które przysługuje studentowi na rok, to określona kwota, na wysokość której wpływu nie ma ilość rat w jakich jest wypłacana. Do tej pory szkoła wypłacała stypendium w 9 ratach, 5 rat w pierwszym semestrze i 4 raty w drugim semestrze. Obecnie regulamin został zmieniony i szkoła wypłaca stypendium w 8 ratach, po 4 raty na każdy semestr. Wysokość stypendium nie zmieniła się, studenci otrzymują je w 8 ratach, ale raty te są wyższe.

 

2. Dlaczego akwarium C007 przestanie być ogólnie dostępną pracownią i czy dostaniemy coś w zamian?

(Odpowiedzi na to pytania udzielił Prodziekan Wydziału Informatyki pan dr Krzysztof Przybycień)

Powodem przekształcenia sali C007 w salę dydaktyczną stało się wyjęcie z zajęć dydaktycznych sal C115 i C134, które zostały przydzielone i będą wykorzystywane przez Drimagine oraz sali C003, czyli pracowni elektromiernictwa. Komisja akredytacyjna zakwestionowała dotychczasowe funkcjonowanie tej pracowni i wprowadzenie zmian stało się konieczne. Również sala C116 będzie wykorzystywana jako laboratorium sieciowe. W wyniku powyższych zmian niezbędne było stworzenie nowej sali, w której będą prowadzone regularne zajęcia dydaktyczne. Wszystkie komputery, które stanowiły wyposażenie „akwarium” (34 stanowiska komputerowe + drukarka) zostaną rozmieszczone na terenie szkoły w następującym porządku:

12 komputerów i drukarka zostaną umieszczone na galerii budynku C

4 komputery na parterze budynku B

4 komputery na I piętrze budynku B

2 komputery na parterze budynku A

8 komputerów w bibliotece

4 komputery na I piętrze budynku C

Studenci będą mieli dostęp do tej samej liczby stanowisk co do tej pory, będą one jednak rozmieszczone na terenie całej szkoły a nie w jednym pomieszczeniu. Zmiana dotychczasowego funkcjonowania „akwarium” nastąpi 9/10 lutego.

 

Poruszony został również temat sieci bezprzewodowej, która działa, lub też nie działa na terenie kampusu. Władze szkoły obiecały dopilnować aby studenci mieli możliwość korzystania z tej sieci na terenie CAŁEGO kampusu, a nie tylko w kilku miejscach. Odpowiedź pana mgr inż. Pawła Węgrzyna w tej sprawie znajduje się poniżej zprawozdania ze spotkania.

 

3.Dlaczego wprowadzono zniżkę dla mieszkańców regionu na wariackich papierach - czy była to brzytwa tonącego?

(Odpowiedzi udzielił Rektor pan dr Wiktor Cwynar)

Zniżka nie została wprowadzona na wariackich papierach. Nie było to działanie, które było ostatecznością. Chodzi o budowanie kadr na potrzeby Miasteczka Multimedialnego. Władze szkoły wzięły pod uwagę kwestie finansowe, a promocja była skierowana do małej grupy studentów. Działanie to miało zdaniem władz walory edukacyjne, ważne było zbadanie elastyczności cenowej na rynku edukacji wyższej oraz wiedza rynkowa jakiej działanie to dostarczyło. Informacja o zniżce została przekazana do działu rekrutacji, a formalnie jest ona zarządzeniem finansowym, które zostało wprowadzone we wszystkich dokumentach. Jak podkreślał Michał Jasieński Działanie to miało również na celu budowę lokalnego kapitału społecznego.

 

4.Dlaczego studenci psychologii nie jeżdżą na Erasmusa i o co chodzi ze specjalizacją ekonomiczną?

(Odpowiedzi udzielił Dziekan Wydziału Psychologii pan dr Andrzej Bulzak)

Warunkiem przystąpienia do programu Sokrates/Erasmus jest prowadzenie kursów w języku angielskim. Niestety na dzień dzisiejszy na Wydziale Psychologii liczba takich kursów jest niewielka, zmieni się to jednak z chwilą utworzenia 3 specjalizacji. W chwili obecnej studenci psychologii mają możliwość wyjazdu w ramach programu Sokrates/Erasmus do Bratysławy, program ten przewiduje 5 miejsc. Trwają również rozmowy z Uniwersytetem w Budapeszcie oraz poszukiwania innych europejskich Uniwersytetów prowadzących kursy w języku angielskim na Wydziałach Psychologii.

Obecnie na kierunku Psychologia funkcjonują dwie ścieżki specjalizacyjne. Powstanie również 3 ścieżka – psychologia organizacji i zarządzania. Wciąż jednak trwają prace nad jej tworzeniem. Celem tych prac, jest zapewnienie absolwentom tej specjalizacji dyplomu MA nadawanego przez NLU. Program został już ustalony, dogrywane są jeszcze sprawy finansowe.

 

5. Czy Miasteczko Multimedialne wynajmuje pomieszczenia szkolne, czy są one użyczane, pomimo usamodzielnienia się MM od budżetu szkoły?

(Odpowiedzi udzielił Rektor pan dr Wiktor Cwynar)

Miasteczko Multimedialne, które jest własnością szkoły potrzebowało pomieszczeń na działalność początkową. Właściciel ma prawo wniesienia własności jaką są pomieszczenia wykorzystywane przez MM. Zdaniem Rektora MM będzie stanowiło istotną siłę nośną uczelni.

 

Ponadto Prorektor pan dr Wiktor Patena udzielił kilku dodatkowych informacji na temat planów rozwoju:

  • w Tarnowie utworzony zostanie kierunek Technologia Chemiczna

  • utworzona zostanie ścieżka Ekonomia na kierunku Zarządzanie

  • trwają prace nad utworzeniem ścieżki Logistyka jako Zamiejscowego Oddziału Dydaktycznego

  • uruchomione zostaną studia II stopnia na Wydziale Informatyki

  • trwają prace nad powstaniem Wydziału Zamiejscowego w Patras

  • trwają rozmowy na temat studiów MBA w Berlinie i Patras

 

Poruszony został również temat ewaluacji, które właśnie były przeprowadzane. Zapewniono nas, że są one rzetelnie wykorzystywane.

 

Władze szkoły poinformowały, że płynność finansowa została przywrócona, co raz więcej zobowiązań jest spłacanych i wszystko zmierza w dobrym kierunku. Opinia Państwowej Komisji Akredytacyjnej świadczy o tym, że zarówno organizacyjnie, kadrowo jak i finansowo Uczelnia jest na dobrym poziomie, a sytuacja została ustabilizowana. Jak powiedział Rektor dr Wiktor Cwynar szkoła przechodzi obecnie okres zmian, który wzbogaci jej doświadczenia. Restrukturyzacja nie jest niczym złym, zwłaszcza że przynosi pożądane efekty. Władze Uczelni zdecydowały się także na inwestycje w działania reklamowe. Powstał zespół, którego zadaniem jest rozplanowanie skutecznej kampanii reklamowej. U frontu szkoły stanie duży billboard, a kilka mniejszy pojawi się na terenie miasta. Szkoła chce zbudować wizerunek silnej marki, silnej uczelni i silnego podmiotu na rynku.

 

 

Odpowiedzi pana  mgr inż. Pawła Węgrzyna, kierownika Centrum Komputerowego na zadane przez studentów pytania:

 

 1. Czy przy wszystkich terminalach będą krzesła z pracowni, czy z niektórych trzeba będzie korzystać na stojąco?

Komputery z laboratorium komputerowego C007 beda umieszczone na biurkach do tego dostosowanych. Przy kazdym biurku beda foteliki na kółkach. Te same, które obecnie znajdują się w lab C007.

 2. Czy prędkość przesyłu danych nie zmniejszy się w związku z przeniesieniem komputerów na korytarze?

Wszystkie komputery na terenie kampusu WSB-NLU podłączone są do przełączników sieciowych Fast Ethernet, które pracują z przepustowością 100 Mbps. Predkość dostępu do Internetu jak i predkość dostępu do szkolnych serwerów nie ulegnie zmianie.

 3. Czy w najbliższym czasie istnieje możliwość polepszenia jakości sygnału i zasięgu sieci Wi-Fi w szkole?
W lutym planujemy uruchomienie zasiegu sygnalu sieci bezprzewodowej na parterze budynku A.


 4. Czy istnieje możliwośc zamontowania nowych gniazd sieciowych w salach? (na specjalności finansowej jest ponad 30 osób w grupie i niektórzy muszą przynosić własne laptopy, ale nie mają dostępu do sieci, ponieważ np. w C134 nie ma zasięgu Wi-Fi)

Od 10 lutego sala C134 nie bedzie wykorzystywana do celow dydaktycznych przez WSB-NLU. W salach dydaktycznych nie ma mozliwosci montazy dodatkowych gniazd sieci komputerowej. Studenci moga korzystac zsieci bezprzewodowej.

 

 

 

Odpowiedź pana Prorektora dr Wiktora Pateny na pytania studenta, zadane w sprawie Zakładu Języków Obcych i jego przekształcenia

więcej informacji na ten temat

Pytania:

- czy poziom nauczania (ilość godzin, zakres tematyczny, progi zdawalności, ilość poziomów które musi zrealizować student, itd.) będzie narzucany przez WSB-NLU szkole językowej której zostanie od-outsorsowany język angielski?

- czy władze WSB-NLU nie obawiają się tego że to co zostało wypracowała - jeśli chodzi o język angielski - przez WSB-NLU w czasie 17 lat istnienia zostanie utracone (Prezydent Pawłowski w jednym z wywiadów, mówił iż na początku istnienia szkoły potrzebowano 5 h dziennie aby nauczyć studenta angielskiego teraz wystarczy tylko 2h)?

- z informacji jakie udzielają nam władze szkoły wynika, iż uczelnia osiągnęła już próg rentowności - wychodzi na plus. W jaki sposób zostaną zainwestowane ewentualne oszczędności związane z outsourcingingiem języka angielskiego - jakie plany wiążą się potencjalną ,,nadwyżką"?

- co z pozostałymi językami, czy to samo czeka inne zakłady językowe: niemiecki, rosyjski, francuski?

 

Odpowiedź:

Standardy nauczania jezykow wypracowane przez szkole w zadnej mierze nie ulegaja zmianie (poziomy, zakresy). Spolka wybrana w konkursie bedzie musiala je respektowac, ponadto nadzorowac proces nauczania beda osoby zatrudnione w szkole na umowy o prace - sa to level managers wszystkich poziomow, oraz kierownicy Studium Jezykowego panie mgr Skorupko i Markiewicz. Spolka przejmie nauczanie wszystkich jezykow (godzin nieobsadzonych przez pracownikow etatowych). Mamy tez nadzieje ze Spolka rozpocznie takze wiele dzialan komercyjnych.

 

 

 

« Powrót do listy