Studenci WSB-NLU przeciw białaczce czyli Dzień Dawcy na WSB

dawcy_logo

W ramach akcji wszystkie osoby w wieku 18-55 lat będą mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza i oddaniu zaledwie 5 ml krwi potrzebnej do przeprowadzenia badania genetycznego. Każda kropla krwi zostanie podana specjalistycznym badaniom pozwalającym stwierdzić czy ktoś może zostać dawcą szpiku kostnego dla osoby chorej na białaczkę. Znalezienie odpowiedniego dawcy do przeszczepu jest trudne. Często zdarza się, że szansa jest jak 1 do kilku milionów, dlatego ważne jest, aby jak najwięcej osób było zarejestrowanych w bazie potencjalnych dawców.
Może wśród ponad 13 000 000 dawców na świecie, to właśnie Ty możesz uratować komuś życie?
Patronat honorowy nad akcją Dzień Dawcy sprawuje Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, Prezydent i Założyciel Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University dr Krzysztof Pawłowski oraz Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University dr Andrzej Bulzak.

Czekamy na Was 17 listopada w kampusie WSB-NLU przy ulicy Zielonej 27 w budynku B sala 006 w godzinach 10.00 do 18.00.
Zapraszamy!

WSB-NLU’s student against leukemia
The Donor’s Day
On 17th November 2009 on the campus of Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University in Nowy Sącz an action called the Donor’s Day is going to take place. The originator of this action is our student Tomasz Oćwieja. The aim of the action is building a database of bone marrow’s donors for people who suffer from leukemia. All individuals at the age between 18 and 55 are going to be able to register in the database of potential donors of stems calls free of charge. To register you need to full in a form and give away as much as 5 milliliters of blood that is needed to carry on a genetic examination. Each drop of blood will undergo specialist screening that will determine whether a person may become a donor of bone marrow for a person that suffers from leukemia or any other disease that is treated with bone marrow transplant. Finding an matching donor for the transplant is difficult. It often happens that the chance for successful match is 1 to a few millions. Therefore, it is significant to register in the potential donors’ database as many people as possible.
Maybe among over 13 000 000 donors from the entire world it is You who may rescue somebody’s life?
Honorary patronage of the Donor’s Day action comes from the President of Nowy Sącz Ryszard Nowak, President and Founder of Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University dr. Krzysztof Pawłowski and the Rector of Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University dr. Andrzej Bulzak.
We are waiting for you on 17th November 2009 on the campus of WSB-NLU on Zielona 27 in the building B room 006, 10 a.m - 6 p.m.

« Powrót do listy