Skład Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego WSB-NLU

 
 
 Kampus Sądecki
Agnieszka Małecka Politologia
Natalia Obrzud Psychologia
Jonasz Olesiak Zarządzanie
Paulina Rolka Psychologia
Karolina Woźniak Zarządzanie

Prezydium Rady Kampusu Sądeckiego
  przewodniczący
  zastępca przewodniczącego

skarbnik


Wydział Zamiejscowy w Tarnowie:

Barbara Nykiel- Przewodnicząca; e-mail: basian20@op.pl

Ewelna Zach- Z-ca Przewodniczącej; e-mail: ewelinka1691@gmail.com

Mariola Michalik- Sekretarz; e-mail: mariolax17@up.pl

Klaudia Stanek- Skarbnik; e-mail: klaudiastanek48@gmail.com

Dominik Zaucha- Członek samorządu; e-mail: domizau7@o2.pl